Now Reading
„Zdrowa” kłótnia – jak dobrze przeżyć konflikt?

„Zdrowa” kłótnia – jak dobrze przeżyć konflikt?

kłótnia

Z konfliktami zmierza się każdy z nas, ale zdecydowanie nie każdy wie, jak dobrze przeżyć kłótnię. Sprzeczamy się z mężem, żoną, domownikami i współpracownikami. Warto poznać kilka faktów dotyczących natury konfliktowości w różnych relacjach po to, aby kłótnia przynosiła dobre owoce i prowadziła do stanu, w którym obie strony będą wygrane. Zapraszamy do lektury!


Najczęstsze przyczyny kłótni – jak ich uniknąć?

„Lepiej czemuś zapobiegać, niż coś leczyć” – jest to zasada, którą warto się kierować w każdej dziedzinie życia, również w relacjach i w dziedzinie konfliktowości. Często wielu kłótni da się uniknąć tylko dzięki temu, że wyeliminujemy różne przyczyny kłótni lub odpowiednio na nie zareagujemy.

Najczęstsze przyczyny kłótni według Carla Rocchetta (badacza natury konfliktowości małżeńskiej):
 • Samotność / monotonia / rywalizacja;
 • Brak satysfakcji z życia seksualnego i/ lub zakochanie w innym partnerze;
 • Niezgodność charakterów oraz brak wierności jednego lub obojga małżonków;
 • Nachalność teściów i nadmierne wtrącanie się dalszej rodziny czy przyjaciół;
 • Patologiczna zazdrość lub nieracjonalne postawy w życiu małżeńskim;
 • Brak szacunku jednej czy drugiej strony;
 • Brak wspólnych wartości etycznych;
 • Płytkość rozmów albo braku czasu na nie;
 • Zmęczenie spowodowane pracą i stres wynikający z problemów ekonomicznych czy niewystarczających zarobków;
 • Niepokój i nadmierna impulsywność jednej z stron lub obydwu osób;
 • Niewystarczające określenie ról i niedocenianie pracy wykonywanej w domu albo poza nim;
 • Sprzeczne przyzwyczajenia czy zachowania wyniesione z domu rodzinnego;
 • Brak porządku i odpowiedniej organizacji w życiu rodzinnym;
 • Rozbieżności co do korzystania z czasu wolnego lub wyboru sposobów i miejsc odpoczynku.

*na podstawie książki: „Pochwała kłótni małżeńskiej. O przebaczającej czułości” Carlo Rocchetta. Wydawnictwo Bratni Zew. Kraków 2020.


Jak uniknąć kłótni?

Wyżej wymienione przyczyny kłótni małżeńskich to tylko część z wniosków autora wyżej przytoczonej klasyfikacji. Łatwo można zauważyć, że wiele z przyczyn konfliktów można w łatwy sposób wyeliminować (na przykład: codziennie znaleźć minimum 10 minut na głębszą rozmowę ze współmałżonkiem), a nad niektórymi można rozpocząć dłuższą pracę, dążąc do ogólnej poprawy stylu życia (na przykład zmienić nawyki organizacji czasu i życia małżeńskiego i rodzinnego).

Niektóre przyczyny kłótni można „uśpić” już na samym początku ich uaktywnienia. Weźmy za przykład sytuację, w której jeden ze współmałżonków ma bardziej stresujący tryb życia przez jakiś okres czasu. Druga strona związku powinna starać się wspierać małżonka i nie „zaogniać” w nim/niej reakcji stresowych. Starajmy się wspierać się nawzajem, niwelować stres i z domu czynić oazę spokoju. W końcu gdzie mamy odetchnąć i nabrać sił, jak właśnie nie w domu?


kłótnia


„Niezdrowa” kłótnia – czego unikać w konfliktach?

Jeśli już dojdzie do kłótni, należy starać się unikać pewnych zachowań, które wcale nie pomagają ugasić konfliktu, ale wręcz go „zaogniają” i mogą prowadzić do głębokich zranień.

W kłótniach należy unikać:
 • Zarówno kobiety, jak i mężczyźni bardzo źle reagują na krzyk. Dołóżmy do tego wysoką wrażliwość i mamy gotowy przepis na niezdrową kłótnię. W atmosferze wrogości i agresji słownej nie dojdzie do żadnej konstruktywnej rozmowy. Pamiętaj o tym. Unikaj krzyku.
 • Wyzywania się. Jednym z warunków dobrej relacji jest wzajemny szacunek. Krzycząc i używając wyzwisk nie okazujemy szacunku, wręcz przeciwnie – pokazujemy drugiej osobie jej własną małość, często podyktowaną naszymi własnymi kompleksami.
 • Koncentrowania się na wadach drugiej osoby. Jeśli każda ze stron skoncentruje się na wadach współmałżonka, wtedy z kłótni nie wyjdzie nic dobrego. Zawsze zaczynajmy od siebie i od zastanowienia się nad tym, co było nie tak w moim zachowaniu.
 • Wciągania w konflikt osób trzecich. Każdy konflikt starajmy się przeprowadzić we dwoje. Wprowadzanie rodziców czy teściów do konfliktu może tylko pogorszyć sytuację i sprawić, że jedna ze stron lub obie osoby poczuje brak mocy sprawczej i możliwości podejmowania decyzji oraz pracy nad własnym związkiem.
 • Wracania do poprzednich kłótni i złych wspomnień. Nigdy nie wracajcie do czegoś, co już przepracowaliście i za co się przeprosiliście. To tylko zabiera niepotrzebny czas, wprowadza negatywne emocje i uwstecznia na drodze do rozwoju.
 • Używania jakichkolwiek form upokarzania. Unikajcie ironii i sarkazmu, lekceważenia i podkreślania wad małżonka. Takie zachowania bardzo krzywdzą i pobudzają w drugiej osobie stosowanie mechanizmów obronnych, które mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację konfliktową.


kłótnia

„Lepiej czemuś zapobiegać, niż coś leczyć” – jest to zasada, którą warto się kierować w każdej dziedzinie życia, również w relacjach i w dziedzinie konfliktowości. Często wielu kłótni da się uniknąć tylko dzięki temu, że wyeliminujemy różne przyczyny kłótni lub odpowiednio na nie zareagujemy.


„Zdrowa” kłótnia – na czym się skupić?

Jeśli nadejdzie kłótnia, warto przestrzegać kilku prostych zasad, których przestrzeganie sprawi, że konflikt okaże się owocny dla związku.

Zasady zdrowej kłótni:
 • Określcie przedmiot sporu. Często w wyniku zmęczenia czy stresu potrafimy kłócić się „dla samego kłócenia”. Kiedy już nadciągają ciemniejsze chmury i kłótnia wisi w powietrzu, postarajcie się określić przedmiot kłótni tak, aby wiedzieć, o co tak naprawdę Wam chodzi.
 • Rozmawiajcie ze sobą w dobrej atmosferze! To taka zasada zapobiegająca kłótni, ponieważ wiele konfliktów narasta wtedy, gdy ludzie przestają ze sobą rozmawiać! Jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, postarajcie się przeczekać czas burzy emocjonalnej i wróćcie do przedmiotu sporu wtedy, gdy oboje będziecie gotowi na merytoryczną rozmowę.
 • Używajcie określenia „my” zamiast „ty” i „ja”. To wzbudzi w Was poczucie wspólnoty i przypomni Wam o tym, że zarówno w małżeństwie, jak i w rodzinie powinniście grać do jednej bramki – stanowić drużynę. Kłótnia powinna służyć polepszeniu rezultatów tej gry, a nie zaognianiu sytuacji!
 • Najpierw słuchajcie, potem mówcie. Istnieje takie powiedzenie „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”. Przypominajcie ją sobie (każde sobie samemu) przy każdej sytuacji, nie tylko tej konfliktowej!
View Comments (0)

Leave a Reply

© 2019 Enfemine. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Regulamin i polityka prywatności Kontakt

Scroll To Top